شلات اسلامی کرمانشاه جشن مبعث ریجاب عید

شلات: اسلامی کرمانشاه جشن مبعث ریجاب عید

گت بلاگز اجتماعی شهریه مهدهای کودک 15 درصد زیاد کردن یافت

معاون امور اجتماعی شرکت بهزیستی کشور گفت: شرکت بهزیستی میانگین زیاد کردن شهریه مهدهای کودک را 15 درصد در نظر گرفته هست.

شهریه مهدهای کودک 15 درصد زیاد کردن یافت

حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی شرکت بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاونگروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛ در رابطه با میزان زیاد کردن شهریه مهدهای کودک در سال 96 اظهار داشت: میانگین زیاد کردن شهریه مهدهای کودک در سال 96 از سوی شرکت بهزیستی 15 درصد تعیین شده است است.
وی افزود: میزان شهریه مهدهای کودک در هر استان با توجه به میزان قیمت تورم و مسایل مالی در آن استان پیشنهاد می شود و بعد عدد پیشنهادی در شرکت بهزیستی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت قیمت نهایی اعلام می شود.

عبارات مهم : سازمان بهزیستی

معاون امور اجتماعی شرکت بهزیستی بیان داشت: در تعیین قیمت شهریه مهدهای کودک به عواملی از جمله قرارگیری مهدهای کودک در مراکز استان ها و یا حاشیه شهر و میزان تمکین مالی شهروندان هر استان توجه شده است است.
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: سازمان بهزیستی | مهد های کودک | حبیب الله مسعودی فرید | شهریه مهد های کودک | نرخ نهایی | اخبار رفاه و تعاون |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog