شلات اسلامی کرمانشاه جشن مبعث ریجاب عید

شلات: اسلامی کرمانشاه جشن مبعث ریجاب عید

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جدول) + اجاره بهای آپارتمان‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری در پایتخت کشور عزیزمان ایران (

فایل‌های معرفی شده است به بازار اجاره واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با کم کردن سهم مبلغ رهن در برابر زیاد کردن سهم اجاره ماهانه روب

جدول) + اجاره بهای آپارتمان‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری در پایتخت کشور عزیزمان ایران (

اجاره بهای آپارتمان های ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری در پایتخت کشور عزیزمان ایران (+جدول)

عبارات مهم : اجاره

فایل های معرفی شده است به بازار اجاره واحدهای مسکونی بزرگ متراژ در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با کم کردن سهم مبلغ رهن در برابر زیاد کردن سهم اجاره ماهانه روبه رو شده است هست.

به گزارش دنیای اقتصاد، طی روزهای اخیر اغلب فایل های معرفی شده است به بازار اجاره مسکن که مساحتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع دارند با شرایط وزن زیاد اجاره ماهانه در برابر مبلغ رهن به متقاضیان پیشنهاد شده است اند. این در حالی است که طی سال های اخیر تعداد فایل های رهن کامل یا فایل هایی که در آنها وزن رهن از مبلغ اجاره ماهانه زیاد بود تعداد قابل توجهی از فایل های پیشنهاد شده است به بازار اجاره مسکن بزرگ متراژ را دربرمی گرفت؛ ولی در شرایط فعلی فایل هایی که طی روزهای اخیر به بازار اجاره این گروه از واحدها معرفی شده است اند اغلب با فرمول ترکیبی رهن به علاوه اجاره ماهانه و با سهم زیاد اجاره ماهانه در برابر سهم مبلغ رهن به مستاجران و متقاضیان بازار اجاره عرضه شده است اند.

در شرایط فعلی هر چند متقاضیان بازار اجاره واحدهای بزرگ متراژ هم قادر به جست و جو و یافتن واحدهای اجاره ای با شرایط رهن کامل هستند ولی میزان این فایل ها در مقایسه با واحدهای اجاره ای با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع، کمتر هست؛ این در حالی است که طی دو سال گذشته این نسبت برعکس بود. یعنی در حالی که به علت کم شدن قیمت سود سپرده های بانکی عمده مالکان واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ نسبت اجاره ماهانه در برابر رهن را زیاد کردن داده و از تعداد فایل های رهن کامل در بازار مسکن کاستند، ولی در بازار اجاره واحدهای مسکونی بزرگ متراژ (با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع) تنوع قابل قبولی از فایل های رهن کامل وجود داشت؛

جدول) + اجاره بهای آپارتمان‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری در پایتخت کشور عزیزمان ایران (

این در حالی است که در شرایط فعلی به علت آنکه بخش قابل توجهی از واحدهای عرضه شده است به بازار اجاره آپارتمان های کوچک متراژ و میان متراژ از سوی افرادی صورت گرفته است که واحد را به تازگی خریداری کرده و جهت جبران کمبود نقدینگی خود ناچار به رهن واحد شده است اند، این نسبت در بازار این گروه از واحدها اصلاح یافته هست؛ در مقابل، هم اکنون تعداد فایل های رهن کامل در بازار واحدهای اجاره ای با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع کم کردن یافته است.

واژه های کلیدی: اجاره | بازار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog